Úvod » Přípravky na textílie » WELL DONE Soda na praní 500g


        

WELL DONE Soda na praní 500g

 

Číslo produktu: 2021
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466112021
naše cena bez DPH: 24 Kč
naše cena s DPH (21 %):
29 Kč

do košíku:
  ks  

Univerzální přípravek na čištění, namáčení, odstranění mastnoty a změkčovač vody.

Bezpečnostní upozornění:Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.