Úvod » Čističe koberců a čalounění » WELL DONE Čisticí prostředek na koberce 5l


        

WELL DONE Čisticí prostředek na koberce 5l

 

Číslo produktu: 4315
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466114315
naše cena bez DPH: 204 Kč
naše cena s DPH (21 %):
247 Kč
nadměrná zásilka: 30 Kč

do košíku:
  ks  

Speciální čistící prostředek pro ruční a strojní čištění koberců. Mimořádně vhodný k čištění koberců a čalounění z vlny a umělých vláken. Účinně odstraňuje zašlou špínu a nezanechává stopy.

Bezpečnostní upozornění:Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P311 PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.