Úvod » Na silné nečistoty a odmaštění » ALTUS Professional TOVAL na hloubkové čištění dlažby 1 l


    

ALTUS Professional TOVAL na hloubkové čištění dlažby 1 l

 

Číslo produktu: 30066
Výrobce: ALFACHEM, s.r.o
EAN kód: 8594067481886
běžná cena 97 Kč
naše cena bez DPH: 76 Kč
naše cena s DPH (21 %):
92 Kč

do košíku:
  ks  

Přípravek na hloubkové čištění dlažby

Koncentrovaný vysoce alkalický přípravek s amoniakem na hloubkové čištění dlažby. Je vhodný na všechny omyvatelné, alkáliím odolné druhy porézní dlažby, podlah a povrchů (např. nelesklá keramická dlažba, beton, žula). Dokonale odstraňuje mastnotu, olejové skvrny a další znečištění. Přípravek není vhodný na mramor a leštěné povrchy.

Ředění: V závislosti na míře znečištění používejte roztok 1:10 - 1:2 (100 - 500 ml přípravku do 1 l vody). Na velmi silné znečištění použijte přípravek neředěný.

Návod k použití: Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, nechte působit asi 5 minut, v případě potřeby povrch vydrhněte. Poté rozpuštěnou špínu vymyjte vodou, vhodný je zejména oplach tlakovým čističem. V případě potřeby celý proces opakujte.


Bezpečnostní upozornění:

 /><br /><br /><strong> Nebezpečí </strong><br /><br /><strong>Standardní věty o nebezpečnosti:</strong> Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.<br /><strong>Pokyny pro bezpečné zacházení:</strong> Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.<br />PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.<br />PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.</p>   </div>
  </div><!-- END description-->
    <div class=